Facebook LinkedIn Twitter

VVE: subsidie in 2017 en 2018

Al jarenlang toetst UPGRADE pedagogisch medewerkers met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal. Uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de G37 blijkt dat deze inzet niet voor niets is geweest. Staatssecretaris Dekker heeft dit rapport op 21 februari 2017, samen met zijn reactie en een rapport van Oberon over het behalen van de streefcijfers, naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het ministerie van OCW start binnenkort een ondersteuningstraject, waarbij de kennis en ervaringen die in de G37 (waaronder Ede) zijn opgedaan worden gedeeld met de andere gemeenten. Ook wordt de komende periode het taalniveau van de pedagogisch medewerkers in de voorschool in heel Nederland verhoogd. Als onderdeel van de bestuursafspraken zijn in de G37 vrijwel alle pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie al getoetst en geschoold in het taalniveau 3F. Deze kwaliteitsimpuls wordt nu dus verder uitgerold. In 2017 en 2018 ontvangen de overige gemeenten extra middelen (jaarlijks €4,7 miljoen) om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers te verhogen.

Wij zijn op 10 april gestart met een informatiebijeenkomst voor 38 pedagogisch medewerkers van de gemeente Wageningen om hen te toetsen op hun taalniveau.

Wil je meer weten over de niveaubepaling met betrekking tot de Nederlands taal ten opzichte van de eisen in de VVE? Neem dan contact op met Diane van Moerkerk via 0318-664200 of d.vanmoerkerk@upgrade.nu.

VVE: subsidie in 2017 en 2018