Facebook LinkedIn Twitter

UPGRADE is de innovatieve en marktgerichte opleider voor de zakelijke en publieke (gemeente, UWV, etc) markt in Midden- en Centraal Gelderland,
die een toegevoegde waarde levert aan de employability van de (volwassen) cursist. Daarnaast is UPGRADE partner van ROC 12 bij het realiseren
van een sterke verbinding met de omgeving.

Dit vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en gebaseerd op een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Voor bedrijven

Meer informatie Meer informatie

NT2 & Inburgering

Meer informatie Meer informatie

Twitter @upgradenu