Facebook LinkedIn Twitter

12 jonge statushouders krijgen certificaat Voorschakeltraject Entreeopleiding

Onlangs mochten twaalf deelnemers aan het Voorschakeltraject Entree voor (jonge) statushouders hun certificaat van Deelname in ontvangst nemen. Voor deze jongeren was dit een eerste kennismaking met het Nederlandse onderwijs en dit betekende hard werken: huiswerk maken, boeken lezen, opdrachten maken maar ook op tijd komen. Allemaal nieuwe ervaringen waar ze flink aan moesten wennen. Het Voorschakeltraject Entree is op verzoek van de Foodvalley-gemeenten ontwikkeld door UPGRADE in samenwerking met het Dulon College (onderdeel van ROC A12) en uitgevoerd en gecoördineerd door team Entree van Dulon College. Het heeft tot doel deelnemers voor te bereiden op deelname aan een mbo opleiding op niveau 1. Een enkeling kan zelfs doorstromen naar niveau 2.

Van de huidige groep stromen zeven deelnemers door naar een mbo-opleiding en vijf deelnemers gaan aan het werk. Ook hier heeft het Voorschakeltraject Entree op geanticipeerd door te voorzien in een stage tijdens het opleidingstraject waardoor de deelnemers die uitstromen naar werk ook werkervaring hebben opgedaan. De stages waren zeer uiteenlopend; van supermarkt tot bouwmarkt en garagebedrijf.

12 jonge statushouders krijgen certificaat Voorschakeltraject Entreeopleiding