Facebook LinkedIn Twitter

SLIM REGELING voor scholing personeel !!!

Vanaf 2020 stelt het kabinet €48 miljoen beschikbaar speciaal voor werkgevers in het MKB. De zogenaamde SLIM-regeling is gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot € 25.000,-. Dit bedrag kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het implementeren van systemen die werkenden stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Het geld kan ook worden ingezet om leren en ontwikkelen te stimuleren om medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) MBO-opleiding te laten volgen.

Het aanvragen van een subsidie kan tussen 2 maart en 31 maart 2020. Elk jaar kunnen bedrijven in maart en in september een aanvraag doen.

SLIM REGELING voor scholing personeel !!!