Facebook LinkedIn Twitter

Onderwijzend en verplegend personeel is het gelukkigst in hun werk.

Leraren, juffen, verplegers en verpleegsters zijn de meest gelukkige werknemers.
Vooral samenwerken met collega’s en het persoonlijke contact met leerlingen en patiënten maakt dat zij met plezier naar het werk gaan.

Mensen die alleen maar achter de telefoon of computer zitten tijdens hun werkdag, zijn minder happy met hun job. Zo blijkt uit onderzoek van arbeidsbemiddelaar Start People en mulitmediaplatform Wendy. Aan de enquête deden bijna 1400 flexmedewerkers mee.

Salaris of reisafstand hebben relatief weinig invloed op het werkgeluk van de ondervraagden. Interessant, uitdagend en afwisselend werk dat past bij de genoten opleiding des te meer. Zeker 89% van alle deelnemers aan het onderzoek vindt werk een belangrijke bijdrage levert aan het levensgeluk.

„Geld maakt niet gelukkig”, constateert Rianna Koene, werkcoach bij Start People. „Werknemers halen vooral voldoening aan goed kunnen samenwerken, de waardering die ze krijgen van collega’s en het contact met klanten. Ook werkzaamheden die concreet resultaat opleveren, zoals bijvoorbeeld zelf een product maken of een reparatie uitvoeren, dragen bij aan het werkgeluk.”

Opvallend is dat jongeren over het algemeen minder gelukkig met hun werk zijn dan werknemers van 35 jaar of ouder. Waar de jongere generaties hun werk gemiddeld waarderen met het rapportcijfer 7,2, geven hun seniore collega’s hun job een dikke 7,7.

Bron: Telegraaf.nl

Wil je om- of bijscholen? UPGRADE kan hierin ondersteunen. Kijk op onze website bij het aanbod of bel naar 0318-83 03 93.

Onderwijzend en verplegend personeel is het gelukkigst in hun werk.