Facebook LinkedIn Twitter

Innoveren en ‘een leven lang leren’ gaan hand in hand

Innovatie is een voortdurend aandachtspunt voor bedrijven. Productvernieuwing en -verbetering is nodig om de concurrentie voor te blijven. Onderwijsinstituten zorgen voor ondersteuning en actuele kennis. Zes deskundigen gaven tijdens het tafelgesprek van Hét Ondernemersbelang aan hoe zij ‘een leven lang leren’ invullen.

John Schraven, innovatiemakelaar bij het Regionaal Centrum voor Technologie ziet in de praktijk dat bedrijven zich bewust zijn van de noodzaak tot continu leren. “Ze halen hun kennis niet meer alleen bij onderwijsinstituten maar ook in onderlinge relatienetwerken. Ze buigen zich bijvoorbeeld in een werkgroep over digitaal printen en schakelen studenten in om sub opdrachten uit te voeren.” John Schraven is betrokken bij onderzoek rond innovatiehubs. Dat zijn groepen studenten die vraagstukken oplossen uit het bedrijfsleven onder coördinatie van de Hub-manager.

Peter Broens is directeur van UPGRADE, onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep (COG) in De Vallei, Gelderland-midden. UPGRADE richt zich op volwassenen, werkend en niet-werkend. UPGRADE schoolt mensen om of bij, vertelt hij: “Neem bijvoorbeeld mensen die bij een bank weg moeten en inzien dat werken in de zorg ook zinnig is. Die mensen scholen wij om. Maar het kan ook gaan om lassers die naar een hoger niveau moeten omdat de laswerkzaamheden veranderen.” Uit het verhaal van Peter Broens wordt duidelijk dat het onderwijsveld af wil stemmen op de wensen uit het werkveld. Gemeenten, UWV en Werkgevers Service Punt geven de vraag aan. Flexibiliteit helpt volgens hem: “Zo konden statushouders maar niet aan het werk komen omdat ze het veiligheidscertificaat VCA voor de bouw niet haalden. We hebben een Arabisch sprekende docent geregeld, Arabisch lesmateriaal en een Arabisch examen. Het slagingspercentage ging van onder de tien procent naar boven de zeventig procent. Dan praat je over vijf avonden, waardoor mensen van een situatie van werkloosheid naar werk kunnen groeien.”

Lees verder op de website van Ondernemersbelang.

Innoveren en ‘een leven lang leren’ gaan hand in hand