Facebook LinkedIn Twitter

Aantal banen in de zorg groeit

Na jaren van banenverlies is er weer meer werk in de zorg. Omdat er steeds meer van zorgverleners wordt gevraagd, is er vooral middel- en hoger opgeleid personeel nodig.

De arbeidsmarkt in de zorg groeit tussen 2015 en 2020 met 35.000 tot 126.000 werknemers, schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn aan de Tweede Kamer.

Vooral de eerstelijnszorg en de spoedeisende zorg zijn voor de groeiende vraag naar personeel verantwoordelijk. De afgelopen jaren gingen juist tienduizenden banen verloren.

Omdat er laaggeschoold personeel overschiet en er juist een tekort dreigt aan hoger geschoolde werknemers, dringen de bewindslieden aan op om- en bijscholing. Tienduizenden werknemers uit de zorg zouden daarin al zijn geslaagd.

Ben jij ook geïnteresseerd in om- en bijscholing in de zorg? Kijk dan bij ons aanbod of neem contact met ons op via 0318-66 42 00 of info@upgrade.nu.

bron: www.nu.nl

Aantal banen in de zorg groeit