Facebook LinkedIn Twitter

Vacature: Coördinator Inburgeringstrajecten

De coördinator inburgeringstrajecten is binnen UPGRADE de spin in het web die met name de interne processen goed laat verlopen en contact heeft met docenten, cursisten en het bedrijfsbureau. De functie kent een hoge mate van zelfstandigheid. De coördinator legt verantwoording af aan de directeur UPGRADE en geeft functioneel leiding aan het docententeam Inburgering. Daarnaast is sprake van het leveren van bijdragen aan het beleid. In relatie tot gewijzigde omstandigheden past de coördinator de processen, diensten en producten aan en draagt bij aan een optimaal verloop van het onderwijs en de ondersteuning hiervan. De functie is specifiek gericht op coördinatie, bijdragen aan beleidsontwikkeling, kwaliteitszorg, kennisopbouw, kennisuitwisseling en contact met cursisten.
De functie omvat veel uiteenlopende taken waarbij in het algemeen een HBO werk- en denkniveau is vereist. De coördinator is breed inzetbaar op hieronder genoemd taken en activiteiten.

KERNTAKEN

Coördinatie

 • Voert de regie over de (organisatie en uitvoering van de) Wet Inburgeringstrajecten en de te leveren resultaten en adviseert hierbij de directeur UPGRADE.
 • Zorgt voor optimale kwaliteit van het cursusaanbod en houdt rekening met (externe) ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en interne ontwikkelingen en besluitvorming
 • Onderzoekt, in overleg met de opleidingsadviseur en docenten, behoeften en vragen naar te leveren diensten/producten.
 • Plant en organiseert de dienstverlening, maakt plannen en planningen (bijvoorbeeld docenten indeling en lesgroepen) en bewaakt deze.
 • Geeft functioneel instructie/leiding aan medewerkers (docenten, instructeurs en vrijwilligers), zorgt voor heldere taakverdeling en stuurt op resultaten. Intervenieert waar nodig.
 • Is aanspreekpunt voor met name docenten en in voorkomende gevallen cursisten.

Bijdragen aan beleidsontwikkeling

 • Levert (pro)actief bijdragen aan het beleid ten aanzien van de organisatie, inhoud, uitvoering en kwaliteitsbewaking en adviseert hierover de directie.
 • Biedt hierbij concrete en nieuwe oplossingsrichtingen voor gestelde vragen.
 • Draagt zorg voor de uitvoering en bewaking van het beleid conform gestelde eisen en doelen

Beoordeling en toetsing

 • Toetst de werkprocessen, de werkuitvoering en opgeleverde diensten en de effecten daarvan op de organisatie en cursisten
 • Zorgt voor het voldoen aan de eisen/bewaken van het keurmerk Blik op Werk (externe audit)

Kennisopbouw en kennisuitwisseling

 • Zorgt voor bedrijfscontinuïteit vanuit een gespecialiseerde en vakmatige deskundigheid
 • Brengt inhoudelijke expertise in bij het oplossen van vraagstukken aangaande de WI
 • Zorgt voor informatieverstrekking, kennisopbouw en kennisontwikkeling

Afstemming en procesuitvoering

 • Stelt, in overleg met bedrijfsbureau, werkprocessen bij op basis van behoeften, ontwikkelingen, resultaten en vragen.

Kennis en vaardigheden

 • Kennis op het gebied van Inburgering(strajecten)
 • Actuele kennis van wet- en regelgeving , actuele ontwikkelingen in het inburgeringsonderwijs en de bedrijfsvoering
 • Flexibel en slagvaardig inspelen op nieuwe ontwikkelingen en besluitvorming
 • Stroomlijnen van werkprocessen en diensten
 • Functioneel/collegiaal leidinggeven
 • Samenwerken en communiceren
 • Plannen en organiseren

Overige informatie:
Omvang functie: 0,4 fte
Niveau : HBO
Aanstelling : In eerste instantie tot 1 augustus 2018, waarna verlenging besproken wordt.
Schaal : maximum schaal 10
Standplaats : Ede
Datum ingang : 1 januari 2018
Informatie : P. Broens. Directeur UPGRADE, p.broens@upgrade.nu
Procedure : binnen 10 dagen, via email psa@cog.nl

UPGRADE
UPGRADE valt onder het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijsgroep Vallei en Gelderland midden, waar ook Arentheem College, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal, Knooppunt Techniek en ROC A12 onder vallen. Onder ROC A12 vallen het Dulon College en Technova College in Ede en het Astrum College te Velp/Arnhem.
UPGRADE is dè opleider voor de zakelijke, publieke (gemeente, UWV) en particuliere markt in Midden (regio Vallei) en Centraal (regio Arnhem) Gelderland, die zich richt op de ontwikkeling van vakmanschap en beroepsvaardigheden (arbeidscompetenties) van haar klanten. In de werkwijze staan de begrippen kwaliteit, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en innovatie centraal, waaraan inhoud wordt gegeven d.m.v. samenwerkingsverbanden met bedrijven, gemeenten, UWV, brancheverenigingen, kenniscentra en instellingen. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met ROC A12 als “beroepsopleider in de regio”, met als doel te komen tot enerzijds een sterke verbinding met de omgeving en anderzijds uitvoering te kunnen geven aan opdrachten (trainingen-opleidingen-certificering-examinering etc.)
Dit vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en gebaseerd op een gezonde financiële bedrijfsvoering

Geïnteresseerd?
Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de criteria? Stuur dan vóór 1 december 2017 een motivatiebrief en cv naar psa@cog.nl.

Vacature: Coördinator Inburgeringstrajecten