Facebook LinkedIn Twitter

Waarom een Keurmerk voor inburgeringscursussen?

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) leent alleen geld aan cursisten voor een cursus op een school met het Blik op Werk Keurmerk.

Waarom een Keurmerk?
Een school met het Blik op Werk Keurmerk biedt goede kwaliteit, maakt duidelijke afspraken en de cursisten zijn tevreden. Met het Blik op Werk Keurmerk weet men dat een taalcursus of inburgeringscursus van goede kwaliteit is.
Ook om geld te lenen van DUO, kan alleen als de inburgeringscursus gevolgd wordt bij een school of instituut met een Blik op Werk Keurmerk. Ook als men geld wilt ontvangen voor de kinderopvang (kinderopvangtoeslag) kan dat ook alleen als de cursus gevolgd wordt bij een school of instituut met een Blik op Werk Keurmerk.
Een school of instituut met een Keurmerk is makkelijk te herkennen aan het groen-gele logo van Blik op Werk.

Hoe werkt het Keurmerk?
Blik op Werk kijkt naar verschillende eisen die voor alle scholen gelden. Blik op Werk kijkt met name naar klanttevredenheid en het slagingspercentage. Al deze eisen worden tijdens een bezoek aan de school gecontroleerd door een controleur. Daarna beoordeelt een medewerker van Blik op Werk of de school aan alle eisen voldoet. Als dit zo is, krijgt de school het Blik op Werk Keurmerk.

Tevredenheidsonderzoek
Als u een inburgeringscursus heeft gevolgd, krijgt u een vragenlijst. dan kan per e-mail, per post of u wordt gebeld. De vragen gaan over de cursus. Op basis van uw antwoorden weet Blik op Werk hoe tevreden u bent over uw cursus. Uw antwoorden zijn geheim. Uw leraren en de school weten niet welke antwoorden u geeft. Alle antwoorden van alle cursisten vormen samen het cijfer voor klanttevredenheid. De school moet een 6,5 hebben om het Keurmerk te krijgen.

Bron: blikopwerk.nl

Waarom een Keurmerk voor inburgeringscursussen?