Facebook LinkedIn Twitter

Veranderende arbeidsmarkt vraagt om aanpassing opleidingsbudgetten.

In de huidige arbeidsmarkt komt het steeds vaker voor dat werknemers van beroep veranderen of in een andere sector gaan werken. Op dit moment is er bijvoorbeeld een tekort aan technisch geschoold personeel. Aan de andere kant zijn er tegelijkertijd enige honderdduizenden langdurig werklozen. Sluiten opleidingen nog aan op wat de arbeidsmarkt vraagt? De verwachting is dat de arbeidsmarkt steeds sneller zal veranderen en andere eisen zal stellen.

UPGRADE kan een bijdrage leveren wanneer het gaat om her- en bijscholing. Klik hier voor ons cursusaanbod.
Afhankelijk van de cursus is het zelfs mogelijk om een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Voorbeelden zijn subsidies voor lasopleidingen en scholingsvouchers die het UWV ter beschikking stelt.

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Je kunt ons bereiken via 0318-664200 of stuur een e-mail naar info@upgrade.nu.

Veranderende arbeidsmarkt vraagt om aanpassing opleidingsbudgetten.