Facebook LinkedIn Twitter

Taalaanbieder Taalakkoord Werkgevers

Als eerste taalaanbieder in de regio Foodvalley heeft UPGRADE zich 18 mei aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers. Werkgevers hebben dit akkoord gesloten om lage taalvaardigheid op de werkvloer niet alleen bespreekbaar te maken, maar ook om er echt wat aan te doen.

Bijna 14% van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dat komt neer op zo’n 1,1 miljoen werknemers! Het betreft zowel mensen met een migrantenachtergrond als autochtonen. Het zijn vooral laag opgeleiden, maar ook hoger opgeleiden die moeite hebben met de Nederlandse taal. Circa 9% van de werknemers (740.000) is zelfs laaggeletterd.

Aanbod taalvaardigheid
Het doel van het Taalakkoord Werkgevers is het gebruik van de Nederlandse taal op de werkvloer te verbeteren. Met het Taalakkoord geven werkgevers aan de taalvaardigheid van hun medewerkers belangrijk te vinden. UPGRADE zorgt, in samenwerking met ROC A12, voor een op de vraag afgestemd aanbod waardoor de taalvaardigheid van de medewerkers toeneemt. Dit heeft naast de directe sociale voordelen ook gunstige effecten op bijvoorbeeld veiligheid en het voorkomen van uitval.

Het Taalakkoord Werkgevers is een initiatief van het Ministerie van SZW en is sinds augustus 2016 ondergebracht bij het Programma Leren en Werken.

Taalaanbieder Taalakkoord Werkgevers