Facebook LinkedIn Twitter

In the spotlight: Locatie Kramersgildeplein Arnhem

Een leven lang leren geldt ook op het Kramersgildeplein in Arnhem, waarbij de ontmoeting en het contact centraal staan tussen student en docent. Leren wordt als een continu proces gezien. We willen ons ontwikkelen tot hét regionale kenniscentrum voor volwassen studenten in de zorg. In een professionele, kleinschalige, persoonlijke en gezellige leeromgeving het beste halen uit studenten en hen zo optimaal mogelijk ‘klaarstomen’ voor de arbeidsmarkt. Dat is kenmerkend voor het Kramersgildeplein.

Vakmanschap
Onze docenten komen allemaal uit het praktijkveld. We verwachten van onze docenten naast actueel vakmanschap dat hun kennis aansluit bij de wensen van onze studenten. Dit wordt gedaan door praktisch gerichte werkvormen, maar ook door het ontwikkelen van specifieke maatwerktrajecten.

Skillslab
Studenten krijgen onderwijs vanuit het Skillslab. Dit is een ingerichte cliëntkamer waar onze studenten verpleegtechnische vaardigheden ontwikkelen. Zij oefenen regelmatig met casuïstiek en simulatiematerialen. Dit is de beste voorbereiding op de dagelijkse praktijk.

Procesbegeleider
Voor ons als docent en begeleiders betekent dit veel meer de rol van stimulator en procesbegeleider. Het is een andere manier van denken, waarin we samen met onze studenten continu leren. Dit maakt dat wij een mooi vak uitoefenen.

Team Kramersgildeplein bestaat uit Mariet Roggeveen, Danielle Spies, Ton Peeters, Ida van Loo en Fred Koers én Laura de Wilde (vrijwilliger).

Voor meer informatie:
Tel.: 0318 – 664200 / 026 – 3846600
Email: info@upgrade.nu

In the spotlight: Locatie Kramersgildeplein Arnhem