Facebook LinkedIn Twitter

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Overheid komt met persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen
Met het zogenoemde STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) komen bijna alle werkenden en niet-werkenden in de toekomst in aanmerking voor scholing en ontwikkeling. Dit persoonlijk ontwikkelbudget vervangt de fiscale scholingsaftrek zoals die nu nog is opgenomen in de inkomstenbelasting.

Geschikt voor groot opleidingsaanbod
Het kabinet heeft dit plan aangekondigd in de voortgangsbrief over de aanpak Leven Lang Ontwikkelen. Het STAP-budget is te gebruiken voor een groot aantal opleidingen, cursussen of EVC-procedures (Erkenning van Verworven Competenties). Het maximale bedrag dat iemand straks kan krijgen, ligt tussen de € 1.000 en € 2.000 per jaar. Zo’n 100.000 tot 200.000 mensen zouden per jaar gebruik kunnen maken van de regeling. Het is dus een individuele subsidieregeling en mag ook aangewend worden om (delen van) een mbo-opleiding te volgen.

Budget direct uitbetaald aan opleidingsinstelling
Het is straks een kwestie van online aanmelden voor het STAP-budget en aangeven welke opleiding men wil volgen. Na goedkeuring wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start. Alleen degenen die al voor een andere vorm van onderwijsfinanciering, zoals studiefinanciering, in aanmerking komen, kunnen geen gebruikmaken van het STAP-budget. Het STAP-budget is niet per direct beschikbaar. De fiscale scholingsaftrek is daarom in 2020 nog toe te passen. Zodra het STAP-budget ingaat, komt deze aftrek te vervallen. Dat geldt ook voor de scholingsvouchers; wanneer het STAP-budget ingaat vervalt ook deze regeling.

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen