Facebook LinkedIn Twitter

Nederlandse taal voor VVE medewerkers Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug laat 33 pedagogisch medewerkers toetsen op de 5 onderdelen van de Nederlandse taal (lezen/luisteren/schrijven/gesprekken voeren en spreken). Vanuit de VVE-sector (Voor- en vroegschoolse educatie) en in samenwerking met het Rijk zijn in 2012 afspraken gemaakt om het taalniveau Nederlands van de pedagogisch medewerkers na te gaan en waar nodig te verhogen. Op woensdag 12 november organiseerden wij, als UPGRADE, een informatiebijeenkomst voor die medewerkers. In december starten de toetsen.

Wij zijn zeer enthousiast om ook hen te mogen toetsen en inzicht te geven in hun kennis van de Nederlandse taal.

Wij wensen iedereen veel plezier en succes bij dit traject om dit tot een succes te maken!

Nederlandse taal voor VVE medewerkers Utrechtse Heuvelrug