Facebook LinkedIn Twitter

Meer kansen statushouders op arbeidsmarkt

Meer kansen voor statushouders op de arbeidsmarkt
Voor veel jonge statushouders is het lastig om de stap naar het beroepsonderwijs te maken. Ze spreken de taal nog niet goed en hebben weinig ervaring met studeren in Nederland. De gemeenten in de FoodValley Regio gaan daarom met onderwijsinstellingen in de regio een scholingstraject op maat uitvoeren. Hiermee kunnen de statushouders meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt ontwikkelen. Deze pilot start in september en loopt in eerste instantie gedurende het cursusjaar 2017 – 2018. Ook provincie Gelderland draagt bij om ontwikkeling van de trajecten mogelijk te maken.

Traject op maat
Een groot deel van de jonge statushouders beheerst de Nederlandse taal onvoldoende en heeft onvoldoende studievaardigheden om snel de stap naar het reguliere beroepsonderwijs te maken. De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, allen maken deel uit van de arbeidsmarktregio FoodValley, hebben daarom met onderwijsinstellingen een traject op maat ontwikkeld. De gemeenten starten in september met het Werkgeversservicepunt (WSP), het Servicepunt Leren en Werken, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en ROC A12 / UPGRADE een schakeljaar voor statushouders. Tijdens dit schakeljaar worden jonge statushouders, in een geïntegreerd traject met taal- en beroepsonderwijs, begeleid naar een reguliere Entree-, MBO- of HBO-bachelor opleiding. Het schakeljaar helpt hen bij het oriënteren op een beroepsopleiding die bij hen past, voor hen het juiste niveau heeft en daardoor kansen biedt op de arbeidsmarkt.

De praktijk
Statushouder Yonas uit Eritrea van 22 heeft ervaring als automonteur in Eritrea en wil graag de MBO2-opleiding tot automonteur volgen. Om deze opleiding met succes te kunnen doorlopen heeft hij een goede voorbereiding hierop nodig in de vorm van een voorschakeltraject. Tegelijk gaat hij stage lopen bij een garage. Na een jaar is hij er klaar voor om een BBL-traject in te kunnen gaan (leren en werken naast elkaar).

De pilot start in september en loopt in eerste instantie gedurende het cursusjaar 2017 – 2018. De samenwerking staat garant voor een goede balans tussen de onderdelen onderwijs, taal en werk.

Meer kansen statushouders op arbeidsmarkt