Facebook LinkedIn Twitter

Jonge statushouders van start in combinatietraject Entree en Inburgering

De vingerafdruk van EVA (Entree Voor Anderstaligen)

Maandag 1 oktober,  is de officiële opening gevierd van de EVA klas voor statushouders die eind september van start is gegaan bij Dulon College in Ede. Het is het eerste traject in deze regio waarbij studenten de Entree-opleiding (mbo niveau 1) en de inburgeringscursus gecombineerd volgen. Als de studenten beide opleidingen met succes afronden, zijn ze ingeburgerd én hebben ze een erkend mbo diploma. Ze kunnen hiermee gaan werken of verder leren op hun eigen niveau. Het traject is ontwikkeld in overleg met de Foodvalley gemeenten, Dulon college en UPGRADE, dat zich richt op scholing gericht op werkenden en niet werkende volwassenen, waaronder scholing van statushouders die hun inburgeringsdiploma willen halen.

De studenten hebben de eerste lesdag, in september, een kunstwerk gemaakt. Het is een vingerafdruk. En dat is niet voor niets. Want met een vingerafdruk laat je iets achter, het is persoonlijk en altijd maatwerk. Je hebt je handen en vingers nodig om te kunnen werken en vaardigheden toe te passen én je vingerafdruk maakt deuren open. In dit geval de deur naar de toekomst in Nederland van deze studenten. Kijk eens wat beter naar deze vingerafdruk en lees wat de persoonlijke dromen en wensen zijn van deze groep EVA studenten.

Naast inburgering en Entree is werk/stage ook een belangrijke component van dit opleidingstraject, immers taal/Nederlands leer je ook op de werkvloer. De deelnemers krijgen door deze combinatie veel Nederlands aangeboden in een vol weekprogramma.

EVA is een initiatief en een samenwerking van de gemeenten in de Foodvalley regio, Dulon college en UPGRADE.

Jonge statushouders van start in combinatietraject Entree en Inburgering