Facebook LinkedIn Twitter

Ben jij klaar voor nieuwe taaleis IKK?

IKK taaleis voor alle pedagogisch medewerkers met ingang van 1 januari 2023, ben je er klaar voor?

Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor het kind om een goede start te maken op de basisschool. Een taalrijke omgeving is hierbij cruciaal. Pedagogisch medewerkers moeten daarom minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, gesprekken voeren en luisteren en specifiek voor voorschoolse educatie ook lezen) hebben. Dat houdt in: “Kan op een effectieve wijze deelnemen aan (semi-)formele en informele gesprekken over onderwerpen van praktische, sociale en beroepsmatige aard. Kan in een discussie een mening geven en die met argumenten onderbouwen.”

Deze kwalificatie-eis gaat in per 1 januari 2023. Dat betekent dat pedagogisch medewerkers vanaf dat moment aantoonbaar aan deze eis moeten voldoen. Een deel van de pedagogisch medewerkers voldoet al aan deze eis of behaalt de taaltoets zonder aanvullende scholing, maar het kan ook zijn dat een pedagogisch medewerker voor 1 januari 2023 hiervoor toetsing en/of scholing krijgt.

Inmiddels hebben wij veel pedagogisch medewerkers mogen begeleiden naar dit vereiste niveau.

Wil je weten of je voldoet aan deze eisen of wil je informatie over hoe je kan voldoen aan deze eisen? Neem dan met ons contact op: tel. 0318-664203 of info@upgrade.nu

Je kan je ook direct aanmelden op onze website voor de betreffende toetsen om je niveau aan te tonen.

Ben jij klaar voor nieuwe taaleis IKK?