Facebook LinkedIn Twitter

Veiligheidscertificaat (VCA) Arabisch afgerond

UPGRADE en FoodValley hebben samen een uniek opleidingstraject ontwikkeld voor Arabisch sprekenden. UPGRADE heeft op verzoek van de FoodValley-gemeenten de basisopleiding Veiligheidscertificaat Aannemerij (VCA) in het Arabisch verzorgd. En met succes: bijna 70% van de cursisten haalde in één keer het certificaat.

Het Servicepunt Leren en Werken en het Knooppunt Techniek van de regio FoodValley stelden vast dat er onder andere vanuit de bouwwereld een toenemende vraag is naar gekwalificeerd personeel. Onder de statushouders die in de FoodValley-regio wonen blijken veel vakmensen te zitten die snel ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld bouwprojecten

Hiervoor moeten ze echter wel in het bezit zijn van het VCA-certificaat: een certificaat dat vereist is om veilig te werken. De lesstof en het examen is echter in het Nederlands en dat beheersen veel statushouders nog niet. Zo groeide de behoefte aan een VCA-traject in het Arabisch.

Primeur
Op verzoek van de FoodValley heeft UPGRADE op deze behoefte ingespeeld en gezorgd voor een (basis)aanbod VCA in het Arabisch. Zowel de lesstof, het examen als de instructie zijn in het Arabisch; een primeur in de regio Midden Gelderland/FoodValley. Inmiddels hebben zich ook andere belangstellenden (gemeenten, werkgeversservicepunten) gemeld. Zelfs van ver buiten de regio komen aanvragen binnen. Medio september start de opleiding ook in Arnhem.

Op 12 mei jl. is de eerste groep van vijftien deelnemers gestart met de cursus van vijf dagdelen met aansluitend het examen. De uitslagen zijn inmiddels bekend en zijn positief: tien van de vijftien kandidaten hebben het examen succesvol afgerond.

Vrijdag 30 juni, zijn de certificaten met een feestelijke bijeenkomst bij UPGRADE overhandigd aan de geslaagde cursisten.

 

Veiligheidscertificaat (VCA) Arabisch afgerond